Ontstaan en filosofie

Na heel wat jaren zelf actief te zijn in de sport- en verenigingswereld werden in 2019 de eerste stappen richting ons huidig project gezet: Onder de naam ‘Sports & Swim’ begonnen we met zwemlesjes, personal coachings, groepslesjes en aquagym. Dit alles kleinschalig met als doel om mensen het plezier van beweging te leren ervaren. De mond aan mond reclame deed zijn ronde en voor we het goed beseften, hadden we heel wat sporters, zwemmers, een website, een sportzaaltje in Ter Sig,… We zagen het echter groots en wouden het professioneler aanpakken. Daarom gingen we op zoek naar mensen die mee hun schouders wouden zetten onder ons project.

Oprichting van onze sportvereniging

Vanuit het maatschappelijk doel en het sociale aspect dat we willen nastreven leek de oprichting van een sportvereniging een goede keuze. We willen echter ons aanbod blijven ontwikkelen en een meerwaarde vormen voor de buurt. In februari 2021 werd De Fithoeve vzw geboren dewelke vanaf dat moment de activiteiten van Sports & Swim zal overnemen.

Beweging en natuur hand in hand

De natuur vinden we een belangrijke factor om de gezondheid van lichaam en geest na te streven. Beweging in open lucht geeft veel positieve energie. Zeker dankzij onze locatie in Lebbeke, waar heel wat mooie velden en natuur zijn, willen we deze troef blijven gebruiken. Momenteel gaan onze sportactiviteiten door in en rondom Ter Sig. De bedoeling is dat we binnen enkele jaren onze eigen hoeve met bijhorende sportruimte hebben. Op dat moment kunnen we ook onze boerderijactiviteiten meer ontwikkelen en ons aanbod verder uitbouwen.

Onze doelstelling

De Fithoeve heeft als doel om een gezonde levensstijl en verantwoord bewegen van verschillende doelgroepen te bevorderen. Lichaam en geest staan centraal, waarbij de integratie met de omgeving een belangrijke factor is. Daarenboven willen we het didactische en sociale aspect nastreven met diverse activiteiten in en rondom onze hoeve. Onze kampen en workshops zullen boerderijactiviteiten met combineren met recreatieve, sportieve en educatieve activiteiten.